Personuppgiftspolicy och cookies

Sekretessinformation

Den Lokala Musiklunchen ägs och drivs av Den Naturliga Maten. Den Lokala Musiklunchen anser att säkerheten rörande dina personuppgifter vid användning av denna webbplats är viktigt och vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. Den Lokala Musiklunchen är dataansvarig och ansvarig för hur behandling och hantering av personuppgifter utförs.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt.

Insamling av data

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användare är anonyma och identifieras ej. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.

Behandlingsändamål

Informationen som samlas in om dig hanteras i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) samt svenska lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning för följande ändamål:
• Att uppfylla skyldigheter enligt gällande avtal för leverans av produkter och / eller tjänster.
• Att tillhandahålla uppdateringar och information.
• Att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och erbjudanden.
• Att administrera och anpassa ditt besök och tillgång till utvalda delar av våra onlinetjänster.
• Att leverera direktmarknadsföringsmaterial.
• Att genomföra marknadsföring och kundanalys.
• Att uppfylla våra skyldigheter enligt lagen.

Överföring av information

Under följande omständigheter kan vi dela information om dig:
• Till anställda, underleverantörer och andra företag som Den Lokala Musiklunchen samarbetar med, för att tillhandahålla våra produkter och tjänster (Vi kan exempelvis behöva en tredje parts hjälp för att leverera varor till dig, för att hjälpa oss ta emot betalningar från dig).
• Den Lokala Musiklunchen kan också använda och dela aggregerad information och statistik för att övervaka våra tjänster. Sådan aggregerad information innehåller inte information som kan användas för att identifiera någon specifik individ. Den Lokala Musiklunchen kan också använda och dela aggregerad information och statistik för att övervaka våra tjänster. Sådan aggregerad information innehåller inte information som kan användas för att identifiera någon specifik individ.

Tillgång till personuppgifter

Den Lokala Musiklunchen tar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i överensstämmelse med industristandarder för att säkerställa att alla personuppgifter som behandlas skyddas mot obehörig åtkomst.

Rättigheter om tillgång till personuppgifter

Du har rätt att från Den Lokala Musiklunchen få information om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller, om så är fallet, tillgång till dina personuppgifter samt följande information:
• Syftet med behandlingen;
• Kategorier av berörda personuppgifter,
• Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kan komma att delas.
• När möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna kommer lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma denna period.
• Existerandet av rätten att begära, från Den Lokala Musiklunchen, rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter beträffande den registrerade eller motsätta sig sådan behandling.
• Rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.
• Om personuppgifterna inte samlas in från dig, all tillgänglig information om källan.

Rätten att bli bortglömd

Du har rätt att begära radering av personliga uppgifter om dig utan otillbörlig fördröjning från Den Lokala Musiklunchen. Vi har skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål, bland annat när personuppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till ändamålen med vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Cookies

På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.
Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder Google Analytics som primärt analysverktyg.

De cookies som Google Analytics använder på den här webbplatsen lagrar information om:

Tidpunkt då du besökte webbplatsen första gången
Tidpunkt då du besökte webbplatsen senast
Tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades
Antal gånger som du besökt webbplatsen
Ett unikt ID för din webbläsare
Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)
Du kan ställa in hanteringen av cookies i din webbläsare

Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera cookies som har lagrats på din enhet. Om du väljer att inte tillåta användning av cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna hemsida i full utsträckning.
Kontakt

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss
Den Lokala Musiklunchen:E-post: info@denlokalamusiklunchen.se

Den ständiga utvecklingen av Internet kan också kräva att innehållet i dessa villkor ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.